Het bestuur van de stichting bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Op dit moment zijn we op zoek naar een:

Secretaris (vrijwillig)

Met jouw ervaring op het gebied van verslag leggen en archiveren help je ons de afspraken en actiepunten te realiseren en zorg jij voor een goed gedocumenteerd overzicht. Je bent het eerste aanspreekpunt voor secretariële zaken zoals data bestuursvergaderingen, agendapunten en het verwerken van binnenkomende mails.
De verwachte tijdsbesteding is ca. 1 uur per week (dit kan per week verschillen).

Meer informatie & solliciteren


Penningmeester (vrijwillig)

Met jouw ervaring op financieel gebied help je ons de administratie te automatiseren en professionaliseren en zorg jij voor financieel overzicht. Je bent het eerste aanspreekpunt voor financiële zaken zoals declaraties, facturen en jaarrekeningen.
De verwachte tijdsbesteding is ca. 1 uur per week (dit kan per week verschillen).

Meer informatie & solliciteren

Stichting CDH1 is de patiëntenorganisatie voor mensen met een erfelijke en zeldzame afwijking in het CDH1 of CTNNA1 gen en hun naasten. Deze genafwijking geeft een verhoogd risico op maag- en borstkanker, waardoor velen zonder maag en/of borsten verder moeten leven. Er zijn in Nederland ca. 35 families met geschat ongeveer 250 mensen met deze genafwijking. Wij zijn een vrijwilligersorganisatie, volledig afhankelijk van donaties. We hebben bijna 200 donateurs.