Het bestuur van de stichting bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Op dit moment zijn we op zoek naar een:

Secretaris (vrijwillig)

De verwachte tijdsbesteding is ca. 1 uur per week (dit kan per week verschillen).

Taken/activiteiten waar je als secretaris verantwoordelijk voor bent

• Neemt deel aan (online) bestuursvergaderingen (ca. 8x per jaar) en incidenteel projectoverleg;
• Regelt vergaderdata en stelt de agenda op voor de bestuursvergadering;
• Notuleert tijdens de vergadering, legt besluiten en actiepunten vast;
• Beheert de algemene mailbox info@stichting-CDH1.nl.

En verder
Je bent het eerste aanspreekpunt voor secretariële zaken zoals het plannen van bestuursvergaderingen, agendapunten en verwerken binnenkomende mails.

Wat breng jij ons?
Met jouw ervaring op het gebied van verslag leggen en archiveren help je ons de afspraken en actiepunten te realiseren en zorg jij voor een goed gedocumenteerd overzicht.

Competenties:
• Nauwkeurig
• Kan plannen en organiseren
• Goede (schriftelijke) uitdrukkingsvaardigheid
• Enige bestuurlijke ervaring

Wat bieden wij?
• Een veelzijdige bestuursfunctie in een kleine en betrokken organisatie.
• Onkostenvergoeding.
• Gratis deelname aan onze landelijke en regionale bijeenkomsten.

Geïnteresseerd?
We ontvangen je graag je reactie met een toelichting via de mail. Die kun je sturen naar het bestuur via info@stichting-cdh1.nl o.v.v. ‘vacature secretaris’. Mocht je vragen hebben of meer informatie willen, dan kun je contact opnemen met Elvira Nijkamp, tel. 06-12324185.

Stichting CDH1 is de patiëntenorganisatie voor mensen met een erfelijke en zeldzame afwijking in het CDH1 of CTNNA1 gen en hun naasten. Deze genafwijking geeft een verhoogd risico op maag- en borstkanker, waardoor velen zonder maag en/of borsten verder moeten leven. Er zijn in Nederland ca. 35 families met geschat ongeveer 250 mensen met deze genafwijking. Wij zijn een vrijwilligersorganisatie, volledig afhankelijk van donaties en hebben bijna 200 donateurs.