Doneren

Wilt u graag eenmalig ons werk steunen? Dit kan door een donatie te doen.
Onze bankgegevens zijn als volgt:

IBAN-nummer: NL10INGB0008877571
BIC code:            INGBNL2A
Ten name van:   Stichting CDH1

U kunt op de homepage direct doneren!
Dank u wel voor uw steun!

 

Schenken voor particulieren:
Periodiek Schenken
Wilt u ons werk steunen, dan is dit ook mogelijk via een periodieke schenking. Dit kan door een (notariële) schenkingsakte op te laten stellen. Ons werk wordt langdurig gesteund en u profiteert van belastingaftrek. U geeft ons hierdoor een solide basis om plannen voor de lange termijn te maken.

Voorwaarden voor fiscale aftrekbaarheid
De fiscus stelt een aantal voorwaarden, waaraan de periodieke schenking aan Stichting CDH1 moet voldoen:

–          De schenking wordt vastgelegd in een overeenkomst met Stichting CDH1 of in een notariële akte (via de notaris)
–          Jaarlijks schenk je (ongeveer) hetzelfde bedrag
–          Je schenkt minimaal 5 achtereenvolgende jaren aan Stichting CDH1

Het aftrekbare bedrag
Als je een overeenkomst of een notariële akte afsluit, dan kun je het bedrag volledig aftrekken van de belasting. Uiteraard is de hoogte van je belastingaanslag afhankelijk van jouw persoonlijke situatie.

Belastingvrij schenken na het leven.
Stichting CDH1 betaald als ANBI geen erfbelasting, dus uw gift komt 100% ten goede.
Er zijn 2 manieren om belasting vrij te schenken na uw dood. U kunt in uw testament een legaat opnemen of u kunt Stichting CDH1 erfgenaam maken voor een deel van uw nalatenschap.

Legaat – Een legaat is een bepaling in uw testament dat u een vastgesteld geldbedrag of goederen, bijvoorbeeld een waardevol schilderij of zelfs een huis, nalaat aan een door u gekozen persoon of organisatie. Zo kunt u ook een legaat aan Stichting CDH1 in uw testament laten opnemen. Nadat de legaten zijn uitgekeerd komt de rest van de nalatenschap toe aan de erfgenamen.

Benoemen tot erfgenaam – U kunt er ook voor kiezen om Stichting CDH1 te benoemen tot (mede)erfgenaam. Zo bepaalt u dat Stichting CDH1 uw nalatenschap (of een deel daarvan) mag erven. Nadat eventuele legaten en schulden van de erfenis zijn afgetrokken, worden de resterende bezittingen verdeeld onder de erfgenamen, waaronder in dat geval Stichting CDH1.

Informeer hierover bij uw notaris voor de beste mogelijkheid voor u.
Of voor meer informatie neem contact op met de belastingdienst.

 

Voor bedrijven:
Bedrijven kunnen giften onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de belasting.

Zakelijke giften
Een gift kan geheel aftrekbaar zijn als het een zakelijke kostenpost betreft en de gift in wat voor vorm dan ook een positieve, nuttige bijdrage levert aan je bedrijfsvoering. Denk hierbij aan reclame, sponsoring en donaties in manuren. Deze kostenpost is ook aftrekbaar wanneer in het betreffende jaar een fiscaal verlies wordt geleden (het verlies wordt dan vergroot).

Niet-zakelijke giften
Dit betreft een gift uit vrijgevigheid (een niet-zakelijk motief) of een gift die zó hoog is, dat in redelijkheid niet kan worden gesteld dat dit slechts is ter promotie van de goede naam van de organisatie. Voor verschillende organisaties gelden dan andere voorwaarden. Er wordt onderscheid gemaakt in ondernemingen die vennootschapsbelasting betalen en ondernemingen die onder de inkomstenbelasting vallen.

Ondernemingen die vennootschapsbelasting betalen
Een niet-zakelijke gift is onder voorwaarden (deels) aftrekbaar. Aftrekbaar zijn giften die (aantoonbaar met schriftelijke bewijzen) zijn verricht aan een algemeen nut beogende instelling, bijvoorbeeld Stichting CDH1. Het totale bedrag aan giften moet hoger zijn dan 227 euro. De aftrek bedraagt ten hoogste tien procent van de winst. Het is dus afhankelijk van de winst van je organisatie in hoeverre de gift in aftrek kan worden gebracht. Er is geen recht op aftrek wanneer er sprake is van verliezen bij uw organisatie.

Ondernemingen die onder de inkomstenbelasting vallen (eenmanszaak of vof)
De hoogte van de niet-zakelijke giftenaftrek is afhankelijk van het verzamelinkomen, de op basis daarvan berekende drempel en de voor de desbetreffende persoon geldende maximering. Het inkomen van de fiscaal partner is medebepalend voor de uiteindelijke giftenaftrek. Wanneer de gift wordt verstrekt gedurende een periode van 5 jaren of meer, dan kan deze onder voorwaarden in aanmerking komen voor volledige aftrek.

Voor specifieke informatie op maat kun je het beste contact opnemen met de belastingadviseur of accountant van jouw bedrijf. Of voor meer informatie neem contact op met de belastingdienst.