Het bestuur van de stichting bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Op dit moment zijn we op zoek naar een:

Penningmeester (vrijwillig)

De verwachte tijdsbesteding is ca. 1 uur per week (dit kan per week verschillen).

Taken/activiteiten waar je als penningmeester verantwoordelijk voor bent

• Draagt zorg voor de financiële administratie van de stichting;
• Houdt overige bestuursleden op de hoogte van de financiële stand van zaken;
• Neemt deel aan (online) bestuursvergaderingen (ca. 8x per jaar);
• Neemt deel aan (online) projectoverleg (incidenteel indien nodig);
• Verzorgt de crediteuren- en debiteurenadministratie en de de donateursadministratie;*

* Op 1 september is de subsidieregeling Patiënten- en gehandicaptenorganisaties (pg-organisaties) 2024-2028 geopend en hebben we een subsidieaanvraag ingediend. Als de subsidie wordt toegekend zullen deze taken overgedragen worden aan een administratiekantoor. De penningmeester is dan voor hen de contactpersoon vanuit de stichting.

En verder
Je bent het eerste aanspreekpunt voor financiële zaken zoals declaraties, facturen en jaarrekeningen.

Wat breng jij ons?
Met jouw ervaring op financieel gebied help je ons de administratie te automatiseren en professionaliseren en zorg jij voor financieel overzicht.

Competenties:
• Goed financieel inzicht
• Organisatievermogen
• Enige bestuurlijke ervaring
• Bekend met excel en met (boekhoud)software

Wat bieden wij?
• Een veelzijdige bestuursfunctie in een kleine en betrokken organisatie.
• Onkostenvergoeding.
• Gratis deelname aan onze landelijke en regionale bijeenkomsten.

Geïnteresseerd?
We ontvangen je graag je reactie met een toelichting via de mail. Die kun je sturen naar het bestuur via info@stichting-cdh1.nl o.v.v. ‘vacature penningmeester’. Mocht je vragen hebben of meer informatie willen, dan kun je contact opnemen met Elvira Nijkamp, tel. 06-12324185.

Stichting CDH1 is de patiëntenorganisatie voor mensen met een erfelijke en zeldzame afwijking in het CDH1 of CTNNA1 gen en hun naasten. Deze genafwijking geeft een verhoogd risico op maag- en borstkanker, waardoor velen zonder maag en/of borsten verder moeten leven. Er zijn in Nederland ca. 35 families met geschat ongeveer 250 mensen met deze genafwijking. Wij zijn een vrijwilligersorganisatie, volledig afhankelijk van donaties en hebben bijna 200 donateurs.