Wat is CDH1?

Het eiwit
CDH1 wordt ook wel E-cadherine genoemd. E-cadherine is een eiwit en behoort tot de cadherinefamilie. Dit zijn eiwitten die zorgen voor de binding tussen epitheelcellen. Dit komt onder andere voor in de maagwand en de melkklieren in de borsten.

Het gen
Het E-cadherine eiwit wordt gecodeerd door het E-cadherinegen (CDH1-gen). Dit gen ligt op chromosoom 16. Door een mutatie in het CDH1-gen werkt op een gegeven moment de binding tussen deze cellen niet meer. De cellen laten elkaar dan los. Hierdoor ontstaan zogenoemde zegelringcellen. Van nature wil een cel altijd een “buurcel” hebben. Deze cel gaat zich dan delen om op die manier een “buurcel” te krijgen. Echter door de mutatie in het CDH1-gen zal deze cel geen buur krijgen. Op een gegeven moment zal de cel zich ongecontroleerd gaan delen. Deze woekerende cellen verspreiden zich naar het omliggende weefsel en richten hier schade aan. Hierdoor ontstaat kanker.
Het CDH1-gen is een zogenaamd antikankergen. Dit gen moet ervoor zorgen dat fouten die ontstaan tijdens de celdeling hersteld worden. Echter bij de mutatie van dit gen werkt het “herstelmechanisme” niet.

Geschiedenis
In 1998 werd voor het eerst de CDH1-mutatie bij drie Maori families, waar onder de McLeod familie, in Nieuw Zeeland ontdekt door professor Guilford et al. Sindsdien zijn er wereldwijd ongeveer 100 families bekend met de CDH1-mutatie. In Nederland zijn er momenteel 16 families bekend.
Een bekend persoon in de geschiedenis waarvan onderzoekers aannemen dat hij ook de CDH1-mutatie had is Napoleon Bonaparte. Zijn familie was bekend met diffuse maagkanker. Zijn vader en grootvader zijn met respectievelijk 39 en 40 jaar overleden aan vermoedelijk maagkanker. Tevens zijn 4 van zijn 7 broers en zussen waarschijnlijk overleden aan maagkanker op de leeftijden van 44, 49, 56 en 65 jaar. Napoleons familie geschiedenis is typisch voor families met de CDH1-mutatie.

Andere genen
CDH1 mutaties verklaren ongeveer 30 à 40% van alle diffuse maagkanker gevallen. Vandaar dat enkele jaren geleden onderzoek[i] is gedaan naar mogelijke andere genen. Hieruit kwam het CTNNA1 gen naar voren. Het α-E-Catenin enzym heeft dezelfde soort werking als het E-cadherine enzym. Echter op dit moment is er nog te weinig data over families met de CTNNA1 mutatie om een goed beeld te geven van de risico’s voor de mutatie dragers. Er is meer onderzoek nodig naar de rol van CTNNA1 mutaties bij diffuse maagkanker.

[i] Majewski IJ, Kluijt I, Cats A, Scerri TS, de Jong D, Kluin RJ, Hansford S, Hogervorst

FB, Bosma AJ, Hofland I, Winter M, Huntsman D, Jonkers J, Bahlo M, Bernards R.

An alpha-E-catenin (CTNNA1) mutation in hereditary diffuse gastric cancer.

J Pathol 2013;229:621–9.