Maagkanker

Een maag-lever-darm arts zal u onderzoeken als uw klachten daar aanleiding toe geven. U krijgt dan meestal een gastroscopie. Tijdens dit onderzoek neemt de arts stukjes verdacht weefsel weg voor onderzoek. Dit heet een biopsie.

Wanneer er inderdaad maagkanker wordt gevonden, is verder onderzoek nodig. Daarmee stelt de arts vast hoe ver de tumor zich heeft uitgebreid en of er uitzaaiingen zijn. Zo kan hij bepalen in welk stadium de ziekte zich bevindt en welke behandeling het meest geschikt is.

U kunt de volgende onderzoeken krijgen:

  • CT-scan: met een CT-scan van de buikorganen kan de arts zien of de tumor ook in andere organen in de buik is doorgegroeid of is uitgezaaid. Ook kan hij vergrote lymfeklieren vaststellen. De arts bekijkt ook de lever. Een echografie van de lever is na de CT-scan meestal niet meer nodig. Met een CT-scan van de longen kan de arts zien of er uitzaaiingen zijn in de longen.
  • MRI-scan: bij twijfel over de lever wordt aanvullend soms een MRI-scan gemaakt.
  • PET-CT scan: de PET-CT-scan kan uitzaaiingen aantonen
  • echografie van de buik en/of hals: om een beeld krijgen van de plaats, grootte en uitgebreidheid van eventuele uitzaaiing(en). Of om een beeld te krijgen van de aanwezigheid van vocht in de buik.
  • endo-echografie: vooral bij een tumor bij de maagingang, om de uitgebreidheid van de tumor te beoordelen
  • longfoto: hierbij kijkt de arts of er uitzaaiingen zijn in de longen.
  • kijkoperatie (diagnostische laparoscopie): het buikvlies wordt onderzocht op de aanwezigheid van uitzaaiingen.

Bron: www.kanker.nl