Ik heb CDH1…wat nu?

In Nederland zijn in 2021 ongeveer 34 families bekend met een erfelijke aanleg voor maagkanker. Zij zijn drager van een mutatie in het CDH1-gen (ongeveer 30 families) of het CTNNA1-gen (4 families). Naast maagkanker kan bij vrouwen een CDH1-mutatie ook tot een erfelijke aanleg voor borstkanker leiden. Om erachter te komen of je een erfelijke aanleg hebt voor maagkanker (en borstkanker), kun je DNA-onderzoek laten doen.

Op de website www.erfelijkemaagkanker.nl vind je meer informatie over onder andere DNA onderzoek, medische ingrepen en een keuzehulp.