Financiën

Als Stichting sluiten wij onze boekhouding per kalenderjaar op 1 januari. Uiterlijk 1 juli wordt het jaarverslag aan het bestuur gepresenteerd en op onze site geplaatst. Deze kunt u terug vinden onderaan deze pagina.

Personeels- en beloningsbeleid
Als Stichting hebben wij geen personeel in dienst. De Stichting draait volledig op vrijwilligers. Het bestuur en de kascommissie van de stichting bestaat dan ook volledig uit vrijwilligers. Zij krijgen geen loon vanuit Stichting CDH1 voor hun werkzaamheden. Directieleden hebben recht wettelijk op een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zie hieronder de wettelijke rechten op vergoedingen.

Onkosten: Gemaakte onkosten zijn kosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben door hun functie bij de instelling.
Vacatiegeld: Vacatiegeld is een vergoeding die bestuursleden ontvangen voor de vervulling van hun functie. Denk hierbij aan het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen.
Echter op dit moment hebben alle directieleden aangegeven om af te zien van deze vergoedingen om zo de fondsen van de Stichting volledig te kunnen benutten om onze doelstellingen te bereiken.

Jaarverslagen
Hieronder vindt u binnenkort alle jaarverslagen van Stichting CDH1 tot op heden.