Categorie

Financiën

Sponsoren

Sponsoren zijn één van de factoren die de Stichting CDH1 draaiend houden. Wij zijn dan ook dankbaar dat de volgende sponsoren ons ondersteunen:                      Masévon Technology te Hardenberg     …

ANBI-status

Stichting CDH1 is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het voordeel van de ANBI-status is dat donateurs hun gift mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Daarnaast betaalt Stichting CDH1 geen erfbelasting of schenkbelasting over erfenissen en schenkingen.…

Financiën

Als Stichting sluiten wij onze boekhouding per kalenderjaar op 1 januari. Uiterlijk 1 juli wordt het jaarverslag aan het bestuur gepresenteerd en op onze site geplaatst. Deze kunt u terug vinden onderaan deze pagina. Personeels- en beloningsbeleid Als Stichting…

Fondsenwerving voor stichting

Naast donaties en schenkingen zijn we ook actief met fondsenwerving voor de stichting. Zelf organiseren we regelmatig iets om fondsen te werven, zoals deelname aan een sponsorloop of een rommelmarkt waarvan de opbrengsten voor de stichting zijn. Uw bijdrage wordt…

Doneren

Wilt u graag eenmalig ons werk steunen? Dit kan door een donatie te doen. Onze bankgegevens zijn als volgt: IBAN-nummer: NL10INGB0008877571 BIC code:            INGBNL2A Ten name van:   Stichting CDH1 U kunt op de homepage direct doneren! Dank u wel voor uw steun!…