Behandeling maagkanker

Als u de diagnose maagkanker heeft gekregen, komt u voor 1 van de volgende behandelingen in aanmerking:

  • operatie: als de tumor nog niet is uitgezaaid, volledig weggenomen kan worden met de operatie en uw conditie voldoende is
  • chemotherapie: meestal voor en na de operatie als uw conditie daarvoor voldoende is
  • bestraling: in combinatie met chemotherapie (chemoradiatie) na de operatie, of om klachten te verminderen
  • doelgerichte therapie: als palliatieve behandeling, in combinatie met chemotherapie

Bij uitzaaiingen in het buikvlies kan de volgende behandeling worden toegepast: HIPEC: Hypertherme IntraPEritoneale Chemotherapie. Naast bovenstaande behandelingen kunt u soms deelnemen aan behandelingen in onderzoeksverband. U krijgt dan bijvoorbeeld een nieuwe behandeling of een combinatie van behandelingen waar artsen nog onderzoek naar doen. Met dit medisch wetenschappelijk onderzoek toetsen artsen of een nieuwe behandeling beter is dan de standaardbehandeling.

Behandelplan
Uw behandelend arts maakt samen met een aantal andere specialisten een behandelplan voor u. Zij gebruiken hiervoor landelijke richtlijnen en ze kijken naar:

  • het stadium van de ziekte
  • kenmerken van de tumor, bijvoorbeeld hoe agressief de kankercellen zijn
  • uw lichamelijke conditie

Multidisciplinair overleg
Uw arts bespreekt uw ziektegeschiedenis met een team van gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen. Dit heet een multidisciplinair overleg (MDO). In veel ziekenhuizen in Nederland betrekken de artsen ook specialisten vanuit andere ziekenhuizen bij het multidisciplinaire overleg.

Behandelvoorstel bespreken
Na het multidisciplinair overleg zal de arts een behandelvoorstel met u bespreken. Tijdens dit gesprek kunt u ook uw wensen en verwachtingen bespreken. In sommige situaties zal uw arts u een keuze voorleggen. Aan elk besluit zitten voor- en nadelen. Bespreek die met uw arts. Met uw vragen kunt u ook terecht bij een (gespecialiseerd) verpleegkundige.

Bron: www.kanker.nl