ANBI-status

Stichting CDH1 is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het voordeel van de ANBI-status is dat donateurs hun gift mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Daarnaast betaalt Stichting CDH1 geen erfbelasting of schenkbelasting over erfenissen en schenkingen. We kunnen de financiële bijdragen dus volledig inzetten voor het doel van de vereniging.

Lees meer over schenken met fiscaal voordeel

Voor het verkrijgen en behouden van de ANBI-status, moet Stichting CDH1 voldoen aan bepaalde voorwaarden. Onderstaand de opsomming van de verplichte gegevens en eventuele verwijzing waar u deze informatie kunt vinden elders op onze website

  • Het RSIN nummer van Stichting CDH1 is 852832138. Dit nummer heeft u als donateur nodig in de aangifte bij het claimen van uw giftenaftrek.
  • De contactgegevens van Stichting CDH1. Deze vindt u bij Contact.
  • De doelstelling van Stichting CDH1. Deze vindt u bij Doelstelling.
  • Het beleidsplan van Stichting CDH1. Deze vindt u bij Beleidsplan.
  • De bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders van Stichting CDH1. Deze vind u bij het Bestuur.
  • Het beloningsbeleid van Stichting CDH1. Deze vindt u onder Financieel.
  • Een actueel verslag van de activiteiten van Stichting CDH1, vindt u in ons Jaarverslag. Deze vindt u onder Financieel.
  • Een financiële verantwoording. Het Jaarverslag vindt u onder Financieel.